Sedumtak

Sedumtak ingår i familjen ”Gröna tak” och är en kombination av ett papptak (tätskikt) med en ovanpåliggande växlighet (ytskikt) – ofta sedum. Medan pappen tätar taket mot vatten så utgör sedummattan ett skikt som både skyddar pappen mot UV-strålning och förlänger dess livslängd samtidigt som det ökar isolerförmågan och därmed skapar en jämnare inomhustemperatur.

Upp till 30%

Få upp till 30% eller 50 000 kr av arbetskostnaden med ROT-avdraget!

Läs mer på Skatteverket.se  

Kontakta oss för en offert!