Listtäckning har funnits sedan takpappens intåg på mitten av 1800-talet och är ursprungsmetoden för läggning av papptak. Med funktionen av ett kvalitativt papptak och estetiken från gamla anor används denna typ av tak främst för bostäder där en viss tidsenlighet och patina eftersträvas.