Plåttak lämpar sig för tak med en minsta taklutning på 10–15° och är en välbeprövad taktäckning som använts under lång tid. Vanliga takplåtsmaterial är stål med olika beläggning (zink eller alu-zink), aluminium och koppar. Plåttak har framgångsrikt använts under lång tid på bland annat kyrkor, bostäder och ladugårdar (ekonomibyggnader), där kraven varit lång hållbarhet med hög kvalitet.