Papptak används för såväl bostäder som kommersiella fastigheter till flacka eller låglutande tak. Pappen är ett följsamt material som lämpar sig för såväl industri- och lagerlokalers stora takarealer som till mindre utbyggnader eller entréer. Dagens takpapp är ett modernt och avancerat ytskikt som är godkänt som tätskiktssystem med lång hållbarhet och god formbarhet.