Shingeltak är en typ av papptak med en beläggning av skiffer och i mindre sektioner som läggs i mönster för att skapa ett mer estetiskt intryck. Minsta taklutning 14°.