Sedumtak ingår i familjen ”Gröna tak” och är en kombination av ett papptak (tätskikt) med en ovanpåliggande växlighet (ytskikt) – ofta sedum. Medan pappen tätar taket mot vatten så utgör sedummattan ett skikt som både skyddar pappen mot UV-strålning och förlänger dess livslängd samtidigt som det ökar isolerförmågan och därmed skapar en jämnare inomhustemperatur.