Tegeltak har lagts på svenska hus i alla tider och är mycket populärt. Genom sin genomarbetade konstruktion och dess gångbarhet på olika breddgrader i vårt avlånga land så står sig tegeltaket lika starkt idag som när första tegelpannan lades på plats i Sverige på medeltiden.